Länkarkiv

Tipsa oss gärna om fler sidor som är intressanta.


Anbud online
Länkar till organisationer som annonserar upphandlingar i hela Sverige
»Anbudspoolen
http://www.anbudspoolen.com/

»E-avrop
Avtalshantering på Internet
http://www.e-avrop.com/

»Fortifikationsverket
http://www.fortv.se/

»Göteborgs Stad
Upphandlingsbolaget
http://uhb.goteborg.se

»Mercell
http://se.mercell.com/

»OPIC
Förenklar upphandling och anbud för offentlig sektor
http://www.opic.com/

»Riksgäldskontoret
http://www.rgk.se/

»SFTI
Upphandling
http://ehandel.skl.se/

»SOI
Sveriges Offentliga Inköpare
http://www.soi.se

»Upphandlingsakuten
http://www.arkitektupphandling.se/


ISO-certifiering
»Swedac
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
http://www.swedac.se/


Varningslistor över Annons & Fakturaskojare
»Svensk handel, Svenskt Näringsliv
VARNINGSLISTA FRÅN SVENSK HANDEL & Svenskt Näringsliv
http://www.svenskhandel.se/verksam-i-handeln/sakerhetscenter/varningslistan/


Välkommen till KOMMENTUS
»Kommentus hemsida
http://www.kommentus.se/


Övriga länkar
till stöd för din affärsverksamhet
»Fortifikationsverket
http://www.fortv.se/

»Försvarets materialpark
http://www.fmv.se/

»GEA
http://www.gea.nu/

»Kommerskollegium
http://www.kommers.se/

»Konkurrensverket
http://www.kkv.se/

»Lantmäteriet
http://www.lantmateriet.se/

»SFTI
Elektronisk handel i den offentliga sektorn
http://www.svefaktura.se/

»Skatteverket
Skatteverkets hemsida
http://skatteverket.se/

»Sverige Bygger AB
http://www.sverigebygger.nu/